Υπηρεσίες

Όροι Χρήσης

Χαιρόμαστε για το ενδιαφέρον σας σχετικά με την προστασία δεδομένων στην ιστοσελίδα μας. Θέλουμε να νιώθετε ευχαριστημένοι και ασφαλείς κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και να θεωρήσετε την εφαρμογή της προστασίας δεδομένων ως χαρακτηριστικό ποιότητας με προσανατολισμό στον πελάτη.

Με τις ακόλουθες επισημάνσεις προστασίας δεδομένων σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον διακριτικό τίτλο: ΓΙΩΒΑΝΤΙ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που ταξινομούνται ή μπορούν να ταξινομηθούν άμεσα ή έμμεσα για το πρόσωπό σας. Ως νομοθετική βάση για την προστασία δεδομένων ισχύει ιδίως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).
 
1. Επισκόπηση Με την είσοδο στην ιστοσελίδα της ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον διακριτικό τίτλο: ΓΙΩΒΑΝΤΙ ΤΡΑΒΕΛ ΑΕ, ανταλλάσσονται διάφορες πληροφορίες μεταξύ του τερματικού σας και του διαμετακομιστή μας. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να υπάρχει επίσης και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί με τον τρόπο αυτό θα χρησιμοποιηθούν εκτός των άλλων για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας ή για διαφήμιση στον φυλλομετρητή του τερματικού σας.
 
2. Είσοδος στην ιστοσελίδα μας Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ Νομικές βάσεις: Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε και χωρίς δική σας ενέργεια • η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία υπέβαλε το αίτημα, • η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης, • το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε, • η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL), • ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider) στον διαμετακομιστή της ιστοσελίδας μας και αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) για τους εξής σκοπούς: • εγγύηση ορθής δημιουργίας σύνδεσης, • εγγύηση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας, • αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος. Εφόσον συναινέσατε στον λεγόμενο γεωεντοπισμό στον φυλλομετρητή σας ή στο λειτουργικό σύστημά σας ή σε άλλες ρυθμίσεις του τερματικού σας, θα χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία αυτή για να μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την τρέχουσα θέση σας (π.χ. την τοποθεσία του πιο κοντινού υποκαταστήματος). Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα τοποθεσίας σας που λήφθηκαν με τον τρόπο αυτό αποκλειστικά για τη λειτουργία αυτή. Νομική βάση για την επεξεργασία της διεύθυνσης IP αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (στο εξής: ΓΚΠΔ). Το δικαιολογημένο συμφέρον μας προκύπτει από τους ως άνω αναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων. Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών: Αποκλείουμε κατά κανόνα τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτους. Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης: Τα δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά για την διεκπεραίωση της συνεδρίας και μετά διαγράφονται αυτόματα. Μόλις σταματήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας μας, τα δεδομένα γεωεντοπισμού διαγράφονται.
 
3. Έντυπο επικοινωνίας/ επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ τηλεφωνικές κλήσεις/ έρευνες πελατών Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μας παραχωρείτε κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα τύχουν αυτονόητα εμπιστευτικής μεταχείρισης από εμάς. Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για ειδικό σκοπό, για να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Τόσο το δικό μας όσο και το δικό σας παράλληλο (έννομο) συμφέρον στην εν λόγω επεξεργασία δεδομένων προκύπτει με βάση τον στόχο να σας παρέχουμε απαντήσεις και, ενδεχομένως, να λύνουμε τυχόν υφιστάμενα προβλήματα και με τον τρόπο αυτό να διατηρούμε και να ενισχύουμε την ικανοποίησή σας ως πελάτη ή χρήστη της ιστοσελίδας μας. Αν συμμετέχετε σε κάποια από τις έρευνες πελατών μας, αυτό πραγματοποιείται σε καθαρά εκούσια βάση. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω ανώνυμης έρευνας δεν αποθηκεύονται πληροφορίες, οι οποίες επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων για τον συμμετέχοντα στην έρευνα. Αποθηκεύονται μόνο η ημερομηνία και η ώρα της συμμετοχής σας. Κάθε προσωπική πληροφορία, την οποία παρέχετε κατά την απάντηση στην έρευνά μας, θεωρείται ότι δόθηκε εκουσίως και αποθηκεύεται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Παρακαλούμε να μην αναφέρετε στα πεδία ελεύθερου κειμένου το όνομά σας ή παρόμοια στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων για εσάς ή άλλα πρόσωπα. Σε περίπτωση παροχής της δήλωσης συγκατάθεσης στο πλαίσιο μιας έρευνας πελατών, νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων, η οποία βασίζεται στη συγκατάθεση, αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Εφόσον χορηγήσατε συγκαταθέσεις στο πλαίσιο μιας έρευνας πελατών, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τις εν λόγω συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Αναλυτικότερες ρυθμίσεις σχετικά με τις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν στις ειδικές αρχές προστασίας δεδομένων της εκάστοτε έρευνας πελατών. Αποδέκτες/ Κατηγορίες αποδεκτών: Αποκλείεται κατά κανόνα η διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή μας. Αυτοί επιλέγονται κάθε φορά με προσοχή, ελέγχονται από εμάς και δεσμεύονται συμβατικά σύμφωνα με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ. Επιπλέον, μπορεί να απαιτείται να διαβιβάσουμε αποσπάσματα του αιτήματός σας σε αντισυμβαλλόμενούς μας (π.χ. σε προμηθευτές για αιτήματα που αφορούν προϊόντα) με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας. Αν απαιτείται σε μεμονωμένη περίπτωση η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά για να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας. Τα αποτελέσματα των ερευνών πελατών μας χρησιμοποιούνται κατά κανόνα μόνο για εσωτερικές αξιολογήσεις. Αποκλείεται κατά κανόνα η διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους. Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτους, εκτός αν λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας. Διάρκεια αποθήκευσης/ Κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης: Όλα τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που μας παραχωρήσατε στο πλαίσιο των αιτημάτων (προτάσεις, έπαινος ή κριτική) μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαγράφονται από εμάς ή γίνονται ανώνυμα το αργότερο σε 90 ημέρες μετά την παρασχεθείσα τελική απάντηση. Η εμπειρία έδειξε ότι κατά κανόνα μετά από 90 ημέρες δεν προκύπτουν διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με τις απαντήσεις μας.
 
4. Διαγωνισμοί Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις: Έχετε τη δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας μας, από το ενημερωτικό δελτίο μας να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στις ειδικές αρχές προστασίας δεδομένων του εκάστοτε διαγωνισμού ή αν δεν μας χορηγήσατε πρόσθετη ρητή συγκατάθεση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας διαβιβάσατε στο πλαίσιο της συμμετοχής σε διαγωνισμό θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του διαγωνισμού (π.χ. ανακοίνωση νικητών, ειδοποίηση νικητών, αποστολή του επάθλου). Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αποτελεί καταρχήν το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση παροχής της δήλωσης συγκατάθεσης στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού, το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων που βασίζεται σε συγκατάθεση. Εφόσον χορηγήσατε συναινέσεις στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τις εν λόγω συναινέσεις ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Αναλυτικότερες ρυθμίσεις για τις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν στις ειδικές αρχές προστασίας δεδομένων του εκάστοτε διαγωνισμού. Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών: Η διαβίβαση σε τρίτους πραγματοποιείται μόνο αν αυτό απαιτείται για τη διεκπεραίωση του διαγωνισμού (π.χ. αποστολή του επάθλου μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας). Αποκλείεται κατά κανόνα η περαιτέρω διαβίβαση σε τρίτους. Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης: Μετά το τέλος του διαγωνισμού και την ανακοίνωση των νικητών τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων διαγράφονται. Σε περίπτωση υλικού επάθλου, τα δεδομένα των νικητών φυλάσσονται για όλη τη διάρκεια ύπαρξης νομίμων αξιώσεων εγγύησης, για να είναι εφικτή η εκ των υστέρων αποκατάσταση ή η ανταλλαγή σε περίπτωση ελαττώματος.
 
5. Επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ Nομικές βάσεις: Με τη συγκατάθεσή σας αναλύουμε τη συμπεριφορά χρήσης στα πλαίσια της διαδικτυακής μας παρουσίας, καθώς και στα ενημερωτικά δελτία που σας αποστέλλουμε. Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρήσης περιλαμβάνει ειδικότερα τους τομείς της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε και ποιους συνδέσμους ενεργοποιείτε εκεί. Με αυτά τα στοιχεία δημιουργούμε εξατομικευμένα προφίλ χρήσης που ταξινομούνται κατά πρόσωπο ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου η διαφημιστική προσφορά της ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον διακριτικό τίτλο: ΓΙΩΒΑΝΤΙ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε., με τη μορφή ενημερωτικού δελτίου, διαφημιστικών μηνυμάτων στην ιστοσελίδα και έντυπης διαφήμισης να προσαρμοστεί καλύτερα στα προσωπικά ενδιαφέροντά σας και να βελτιωθούν οι διαδικτυακές προσφορές μας. Νομική βάση για την προαναφερθείσα επεξεργασία είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ ή, σε περίπτωση ύπαρξης αντίστοιχης συγκατάθεσης, το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία των δεδομένων των υφιστάμενων πελατών για ίδιους διαφημιστικούς σκοπούς ή διαφημιστικούς σκοπούς τρίτων πρέπει να εκλαμβάνεται ως έννομο συμφέρον. Δικαίωμα εναντίωσης Μπορείτε να προβάλετε εναντίωση κατά της επεξεργασίας δεδομένων για τους αναφερθέντες σκοπούς ανά πάσα στιγμή και ανέξοδα, χωριστά για κάθε δίαυλο επικοινωνίας και με ισχύ για το μέλλον. Αρκεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια ταχυδρομική επιστολή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο σημείο 11. Αποδέκτες/ Κατηγορίες αποδεκτών: Αποκλείουμε κατά κανόνα τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτους. Διάρκεια αποθήκευσης/ Κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης: Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε επιμέρους διαφημιστικά μέσα ή προβάλετε εναντίωση σε ορισμένα διαφημιστικά μέσα, θα διαγραφούν τα δεδομένα σας από τους αντίστοιχους διανομείς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν προβάλετε εναντίωση, η εν λόγω διεύθυνση επικοινωνίας θα αποκλειστεί από μεταγενέστερη επεξεργασία δεδομένων διαφήμισης. Σας επισημαίνουμε ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται να συνεχιστεί προσωρινά η αποστολή διαφημιστικού υλικού και μετά την παραλαβή της εναντίωσης. Αυτό εξαρτάται τεχνικά από τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης των διαφημιστικών μηνυμάτων και δεν σημαίνει ότι δεν εφαρμόζουμε την εναντίωσή σας. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
 
6. Αποστολή ενημερωτικού δελτίου Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις: Στην ιστοσελίδα μας παρέχουμε σε εσάς τη δυνατότητα να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο. Αν συναινέσετε στην παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου μας, θα χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενδεχομένως το όνομά σας για την αποστολή (εφόσον είναι εφικτό, εξατομικευμένων) πληροφοριών για προϊόντα, προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς και ειδήσεις από την προσφορά, καθώς και σχετικά με έρευνες ικανοποίησης πελατών. Θα αποθηκεύουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά με σκοπό την αποστολή ενημερωτικού δελτίου. Τα περιεχόμενα του ενημερωτικού δελτίου περιλαμβάνουν προωθητικές ενέργειες (προσφορές, εκπτωτικές προσφορές, διαγωνισμοί κλπ.) καθώς και υπηρεσίες της ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον διακριτικό τίτλο : ΓΙΩΒΑΝΤΙ ΤΡΑΒΕΛ ΑΕ,. Με τη συγκατάθεσή σας αναλύουμε τη δική σας συμπεριφορά χρήσης στις ιστοσελίδες που συνδέονται με την www.giovanti.gr, καθώς και στα ενημερωτικά δελτία μας. Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρήσης περιλαμβάνει ειδικότερα τους τομείς της εκάστοτε ιστοσελίδας ή του ενημερωτικού δελτίου στους οποίους παραμείνατε και τους συνδέσμους που ενεργοποιήσατε. Με τα στοιχεία αυτά δημιουργούμε προφίλ χρήσης που ταξινομούνται κατά πρόσωπο ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου η διαφημιστική προσφορά, ειδικότερα με τη μορφή ενημερωτικού δελτίου, διαφημιστικών μηνυμάτων στην ιστοσελίδα και έντυπης διαφήμισης, να προσαρμοστεί καλύτερα στα προσωπικά ενδιαφέροντά σας και να βελτιωθούν οι διαδικτυακές προσφορές μας. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της αποστολής του ενημερωτικού δελτίου αποτελεί η συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, α) ΓΚΠΔ. Για να διασφαλίσετε ότι δεν υποπέσατε σε σφάλμα κατά την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, καθιερώσαμε μια διαδικασία double-opt-In: Αφού εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο προδιαγεγραμμένο πεδίο, σας αποστείλουμε ένα σύνδεσμο επιβεβαίωσης. Μόνο αν επιλέξετε τον εν λόγω σύνδεσμο επιβεβαίωσης θα αποσταλεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στους διανομείς μας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου, τη συμμετοχή σε ερωτηματολόγια ικανοποίησης πελατών και στη δημιουργία των εξατομικευμένων προφίλ χρήσης ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, π.χ. αν καταργήσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο μέσω της ιστοσελίδας μας. Θα βρείτε τον σύνδεσμο για τη σελίδα κατάργησης εγγραφής εδώ ή στο τέλος του κάθε ενημερωτικού δελτίου. Με την κατάργηση της εγγραφής σας από το ενημερωτικό μας δελτίο, ανακαλείται και η συγκατάθεσή σας για τη δημιουργία εξατομικευμένου προφίλ χρήσης και για τη λήψη του εξατομικευμένου ενημερωτικού δελτίου. Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα χρήσης σας διαγράφονται. Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών: Αν για την διεξαγωγή της αποστολής του ενημερωτικού δελτίου χρησιμοποιούνται εξωτερικοί διανομείς, αυτοί πρέπει να δεσμεύονται συμβατικά σύμφωνα με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ. Αποκλείεται κατά κανόνα η περαιτέρω διαβίβαση σε τρίτους. Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης: Αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου της Giovanti Travel, «κλειδώνει» η ηλεκτρονική σας διεύθυνση από τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου. Τα δεδομένα σας διαγράφονται από τους αντίστοιχους διανομείς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά από 6 μήνες.
 
7. Αποδέκτες εκτός Ε.Ε. Με εξαίρεση την επεξεργασία που περιγράφεται στο σημείο 7, δεν παρέχουμε τα δεδομένα σας σε αποδέκτες με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η επεξεργασία που αναφέρεται στο σημείο 7 οδηγεί σε διαβίβαση δεδομένων τους διαμετακομιστές των εξουσιοδοτημένων από εμάς παρόχων τεχνολογιών tracking και targeting. Ορισμένοι διαμετακομιστές βρίσκονται στις ΗΠΑ (πληροφορίες σχετικά μπορείτε να αποκτήσετε στις εκάστοτε αναφορές για τους συγκεκριμένους αποδέκτες). Η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της λεγόμενης Privacy Shield καθώς και βάσει των λεγόμενων Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 
8. Επισημάνσεις προστασίας δεδομένων για επιχειρηματικούς εταίρους Οι ακόλουθες επισημάνσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων ισχύουν για εσάς, εφόσον έρχεστε σε επαφή μαζί μας, εφόσον λαμβάνουν χώρα διαπραγματεύσεις συμβάσεων με εμάς και/ή εφόσον υφίστανται με εμάς συμβατικές συμφωνίες και υπό αυτήν την έννοια υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα φυσικών προσώπων. Ως νομική βάση ισχύει ο Γενικός Κανονισμός Περί Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ) και η ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Το ποια δεδομένα υφίστανται επεξεργασία συγκεκριμένα εξαρτάται βασικά από τις παρεχόμενες υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί. Για αυτόν τον λόγο, οι παρούσες πληροφορίες ενδέχεται να μην σας αφορούν στο σύνολό τους.
 
ΠΩΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ;
 
Κατ’ αρχήν λαμβάνουμε τα δεδομένα σας από εσάς προσωπικά. Ενδεχομένως να είναι απαραίτητη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που έχουμε λάβει από άλλες εταιρείες, υπηρεσίες ή τρίτους εν γένει, π.χ. ταξιδιωτικά γραφεία, τουριστικές μονάδες, οικονομικές υπηρεσίες κ.ά. Στα δεδομένα αυτά ενδεχομένως συγκαταλέγονται και προσωπικά δεδομένα που μπορούμε να λάβουμε μέσα από διαύλους παροχής πληροφοριών που έχουμε διαμορφώσει σε σχέση με πιθανές παραβιάσεις συμμόρφωσης ή στο πλαίσιο των ερευνών συμμόρφωσης που διενεργούμε. Συναφή δεδομένα προσωπικής φύσης ενδέχεται να είναι: Προσωπικά στοιχεία (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία και τόπος γέννησης και υπηκοότητα), δεδομένα πιστοποίησης και ταυτοποίησης (π.χ. στοιχεία ταυτότητας, δείγματα υπογραφών), δεδομένα στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας σχέσης (π.χ. δεδομένα πληρωμής, δεδομένα παροχής υπηρεσιών), καταγραφές σε φωτογραφίες και βίντεο (π.χ. κατά την είσοδό σας στα γραφεία μας και για λόγους προστασίας προσώπων και αγαθών) καθώς και άλλου είδους δεδομένα παρόμοιων κατηγοριών με τις προαναφερθείσες. Διαθέτετε πάντα την επιλογή να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω e-mail είτε ταχυδρομικώς. Η επικοινωνία μέσω e-mail, για τεχνικούς λόγους, υπό συνθήκες λαμβάνει χώρα χωρίς κρυπτογράφηση.
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων (Άρθρο 6 παρ. 1 στ. β του ΓΚΠΔ) Οι σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων προκύπτουν από την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων που προηγούνται μιας συμβατικά ρυθμιζόμενης επιχειρηματικής σχέσης και για την εκτέλεση των υποχρεώσεων μιας συναφθείσας σύμβασης. Για την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης (Άρθρο 6 παρ. 1 στ. γ του ΓΚΠΔ) Οι σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων προκύπτουν σε ορισμένες περιπτώσεις από νομοθετικές διατάξεις. Σε αυτές τις έννομες υποχρεώσεις συγκαταλέγονται, π.χ. η εκπλήρωση υποχρεώσεων τήρησης και ταυτοποίησης, π.χ. η επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο αιτημάτων από υπηρεσίες. Για την εκπλήρωση έννομου συμφέροντος (Άρθρο 6 παρ. 1 στ. στ του ΓΚΠΔ) Ενδέχεται να είναι υποχρεωτική η επιπλέον επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παραχωρήσατε για την εκτέλεση της ίδιας της σύμβασης. Το έννομο συμφέρον εν προκειμένω είναι η επιλογή του κατάλληλου επιχειρηματικού εταίρου, η θέση σε ισχύ νομικών απαιτήσεων, η διασφάλιση από αξιώσεις αποζημίωσης, οι έλεγχοι πρόσβασης και προσπέλασης, η διαλεύκανση πιθανών παραβιάσεων συμμόρφωσης, η παρεμπόδιση αξιόποινων πράξεων και η ρύθμιση ζημιών που προκύπτουν από την επιχειρηματική σχέση. Κατά την κατάρτιση συμβάσεων, για την εκπλήρωση του ανωτέρω αναφερόμενου έννομου συμφέροντος λαμβάνουμε κατ’ εξαίρεση δεδομένα για την πιστοληπτική σας ικανότητα από γραφεία παροχής πληροφοριών. Τα δεδομένα των γραφείων παροχής πληροφοριών για την πιστοληπτική σας ικανότητα τα χρησιμοποιούμε για τον έλεγχο της φερεγγυότητάς σας. Τα γραφεία παροχής πληροφοριών αποθηκεύουν δεδομένα που λαμβάνουν, για παράδειγμα, από τράπεζες ή επιχειρήσεις. Στα δεδομένα αυτά συγκαταλέγονται συγκεκριμένα το επίθετο, το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση και πληροφορίες για τη συμπεριφορά πληρωμών. Πληροφορίες για τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί σε σχέση με το πρόσωπό σας θα λάβετε άμεσα από τα γραφεία παροχής πληροφοριών. ΠΟΙΟΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΕ; Στο εσωτερικό της επιχείρησής μας λαμβάνουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που παραχωρείτε οι εκάστοτε τομείς που χρειάζονται τα δεδομένα αυτά για την εκτέλεση συμβατικών ή έννομων υποχρεώσεων ή για την εκπλήρωση έννομου συμφέροντος. Στο πλαίσιο των συμβατικών σχέσεων προσλαμβάνουμε, επίσης, εκτελούντες την επεξεργασία ή παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας. Η τήρηση των νομοθετικών διατάξεων για την προστασία δεδομένων διασφαλίζεται στην περίπτωση αυτή μέσω σύμβασης. Τα δεδομένα μπορεί, επίσης, να διαβιβαστούν για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων σε εταιρείες εντός του BLUE STAR FERRIES.
ΓΙΑ ΠΟΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; Τα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικές και οι έννομες υποχρεώσεις διατήρησης που προκύπτουν από τις ισχύουσες σχετικές εθνικές νομοθετικές διατάξεις.
ΕΙΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας σχέσης οφείλετε να παραχωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη σύναψη, την εκτέλεση και τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης και για την εκτέλεση των συναφών υποχρεώσεων, τα δεδομένα που υποχρεούμαστε να συγκεντρώσουμε από τον νόμο ή τα δεδομένα που δικαιούμαστε να συγκεντρώσουμε λόγω έννομου συμφέροντος. Χωρίς τα δεδομένα αυτά κατά κανόνα δεν είμαστε σε θέση να προβούμε στη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης μαζί σας.
 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ; Εάν διαβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η διαβίβαση πραγματοποιείται μόνον εφόσον η τρίτη χώρα έχει λάβει επιβεβαίωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων, έχει συμφωνηθεί με τον αποδέκτη κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων (π.χ. μέσω τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ) ή έχετε δώσει εσείς σχετική συγκατάθεση.
 
ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ; Έχετε το δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης, κατόπιν αιτήσεως σας, στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για το πρόσωπό σας. Επιπλέον διατηρείτε σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις το δικαίωμα της διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων καθώς και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Εφόσον η επεξεργασία που διενεργούμε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα λαμβάνει χώρα με βάση τη συγκατάθεση, διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή με ισχύ για το μέλλον. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε εγγράφως ή μέσω e-mail με τον κάτωθι αναφερόμενο υπεύθυνο προστασίας δεδομένων που έχουμε ορίσει. Επιπλέον μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων εφόσον διαφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν το πρόσωπό σας.
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως υπεύθυνος επεξεργασίας νοείται η εκάστοτε επιχείρηση με την οποία ξεκινάτε ή διατηρείτε επιχειρηματική σχέση.
 
ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;
Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων: E-mail: gdpr@giovanti.gr Ταχυδρομική διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος 26, 185 31 Πειραιάς
 
9. Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων των δεδομένων
9.1 Επισκόπηση Παράλληλα με το δικαίωμα ανάκλησης των συγκαταθέσεων που μας χορηγήσατε, έχετε επίσης τα εξής δικαιώματα, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις: • δικαίωμα πρόσβασης σχετικά με τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύουμε σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ, • δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή προς συμπλήρωση εσφαλμένων δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ, • δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας που αποθηκεύσαμε σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ, • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ, • δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ, • δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ.
9.2 Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε κατόπιν αιτήσεως και ατελώς, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για το πρόσωπό σας. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα: • τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, • τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, • εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, • κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22, παράγραφοι 1 και 4 ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ σχετικά με τη διαβίβαση.
9.3 Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
9.4 Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, • ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, • αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2 ΓΚΠΔ, • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση, • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ. Όταν έχουμε δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούμεθα να τα διαγράψουμε, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε τους τρίτους που επεξεργάζονται τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ότι απαιτείτε και ζητήσατε από αυτούς τη διαγραφή τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
9.5 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: • αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, • η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί της διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, • ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, • ή έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.
9.6 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν: • η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ και • η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εμάς σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
9.7 Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ μπορείτε να προβάλλετε εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων για άλλους λόγους που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της κατάστασης. Το ανωτέρω γενικό δικαίωμα εναντίωσης ισχύει για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στους παρόντες όρους προστασίας δεδομένων, όπου τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Αντίθετα από το ειδικό δικαίωμα εναντίωσης που αφορά την επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς (πρβλ. ανωτέρω, ιδίως σημεία 9 και 7.5), έχουμε υποχρέωση σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ να εφαρμόσουμε το εν λόγω γενικό δικαίωμα εναντίωσης μόνο αν μας αναφέρετε λόγους υπέρτερης σημασίας, π.χ. έναν πιθανό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία. Πέραν αυτού υπάρχει η δυνατότητα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή ή στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον διακριτικό τίτλο: ΓΙΩΒΑΝΤΙ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.
 
10. Υπεύθυνοι επικοινωνίας 11.1 Υπεύθυνοι επικοινωνίας για ερωτήματα ή σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας που αφορούν την προστασία δεδομένων Για ερωτήσεις σχετικά με την ιστοσελίδα ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας (δικαιώματα προστασίας δεδομένων) μπορείτε να απευθυνθείτε:
10.1 Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων Αν έχετε κι άλλες απορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω του υπευθύνου επεξεργασίας.
10.2 Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης ή στην αρχή του κράτους στο οποίο εδρεύει ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
 
11 . Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του επιχειρησιακού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
 
Αυτοί οι όροι προστασίας δεδομένων ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων μέσω της ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον διακριτικό τίτλο: ΓΙΩΒΑΝΤΙ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε., ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 26, ΠΕΙΡΑΙΑΣ («Υπεύθυνος επεξεργασίας») και για την ιστοσελίδα www.giovanti.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον διακριτικό τίτλο: ΓΙΩΒΑΝΤΙ ΤΡΑΒΕΛ ΑΕ, στην ως άνω διεύθυνση, υπόψη του υπευθύνου προστασίας δεδομένων ή στο gdpr@giovanti.gr Η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 16 ετών. Όταν οι υπηρεσίες και τα προϊόντα μας θα χρησιμοποιηθούν από παιδί ηλικίας μικρότερης των 16 ετών απαιτείται η ρητή συγκατάθεση του γονέα, ώστε να επεξεργαστούμε τα ΔΠΧ του ανήλικου.