Υπηρεσίες

Ο Ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης EQA Hellas (Independent Certification Body) που δραστηριοποιείται στον κλάδο των επιθεωρήσεων, απένειμε στο Giovanti Travel τη διαπιστευμένη πιστοποίηση ISO 9001:2015, για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του στους πελάτες του.

Η πιστοποίηση αυτή αποδεικνύει τις υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες του Giovanti Travel, εξασφαλίζοντας την απόδοση προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα και υπηρεσίες μας και ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά τους.

Πληροφορίες εδώ